Centrum wsparcia i psychoedukacji

Nie jesteś sam

" Wszyscy posiadamy wewnętrzne możliwości i zasoby potrzebne do rozwiązania naszych problemów i konfliktów. Czasami wszystko czego potrzebujemy, to bodziec w postaci niewielkiej zmiany." M. Ericson-S.Rosen

To propozycja dla osób zdrowych szukających rady lub krótkoterminowego wsparcia w przejściu przez trudne etapy życia.

Dla wszystkich, którzy chcą poczuć się dobrze z samym sobą, żyć pełniej, lepiej, szczęśliwiej. Budować przyjazne relacje i satysfakcjonujace związki.

To czas, w którym możesz zmierzyć się z własnymi słabościami. Moment zatrzymania... refleksji nad własnym życiem, nad miejscem, w którym jesteś i w którym chciałbyś być.

To inspiracja do lepszego poznania siebie, wsparcie w rozwoju i określaniu wiodących w życiu wartości.

Pomaga w uświadomieniu sobie siły  wpływu na własne życie, poczucia spełnienia lub braku satysfakcji.

Bywa inspiracją do weryfikacji bądź zmiany irracjonalnych przekonań utrudniających życie, na takie, które pozwolą lepiej się czuć i lepiej funkcjonować.

To zwykle seria spotkań skoncentrowanych na chwili obecnej. Psychoedukacja w zakresie funkcjonowania człowieka w obliczu trudnych życiowych sytuacji. Pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu. Może być wstępem do profesjonalnej terapii, informacją lub wskazówką, gdzie szukać dalszej, specjalistycznej pomocy.

Doradca/life counsellor wspiera w drodze do skutecznej zmiany lub poprawy samopoczucia. Nie podsuwa gotowych rozwiązań, nie ocenia, do niczego nie namawia i nie przekonuje. Szanuje Twoją odrębność, wolność wyboru i sposób postrzegania świata. Kieruje się bezwarunkową akceptacją człowieka jako jedynej i niepowtarzalnej istoty ludzkiej, zdolnej do kierowania swoim życiem najlepiej jak potrafi. Jesteś przecież najlepszym ekspertem w sprawach własnego życia, uczuć i potrzeb. Znasz rozwiązania swoich problemów, czasem tylko potrzebujesz kogoś, kto Ci w tym pomoże.

Zapraszamy do rozmów

O życiu, o Tobie...

O tym, co czujesz i z czym się zmagasz...

Co leży Ci na sercu, co przeszkadza, co czasem boli...

O Twoich potrzebach, pragnieniach, marzeniach i celach...

O wątpliwościach i rozterkach, trudnych decyzjach i niełatwych wyborach...

Nie jesteś sam