Centrum wsparcia i psychoedukacji

Nie jesteś sam

Oferta i zasady

1. Jeśli potrzebują Państwo pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny, odpowiemy na wszelkie pytania, ustalimy termin i miejsce wizyty.

2. Mając na uwadze Państwa styl życia, oszczędność czasu i wygodę proponujemy natychmiastową pomoc i skuteczne wsparcie w formie konsultacji w tradycyjnym gabinecie lub w dowolnym miejscu na terenie miasta (dojazd do klienta w promieniu 40 km)

3. Nasze pierwsze spotkanie, to konsultacja dająca możliwość wzajemnego poznania i nawiązania relacji. Jej celem jest zapoznanie się z problemami klienta i zaproponowanie najbardziej adekwatnej pomocy. Pozwala na zdefiniowanie problemu, określenie Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań. Może być wstępem do kolejnych spotkań bądź sugestią konsultacji z innym specjalistą. Ilość i częstotliwość spotkań ustalamy indywidualnie.

4. Jesteśmy zobowiązani do zachowania w tajemnicy przekazywanych przez Państwa informacji i nie ujawniania faktu korzystania z pomocy osobom trzecim ( wyjątek stanowi sytuacja bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ). Możliwe jest zachowanie przez Państwa całkowitej anonimowości oraz kontakt telefoniczny między sesjami.

5. Naszej pracy przyświecają zasady bezwarunkowej akceptacji i szacunku dla każdego człowieka, indywidualne podejście, otwartość i poszanowanie granic.

6. W przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o informację najpóźniej na 24 godziny przed umówionym spotkaniem (tel./sms)

 

Zapraszamy serdecznie, Jesteśmy dla Ciebie!

Nie jesteś sam