Centrum wsparcia i psychoedukacji

Nie jesteś sam

Interwencja kryzysowa

Krótkoterminowa, intensywna pomoc skierowana do osób doświadczających w ostatnim czasie trudnych przeżyć, destabilizujących życie osobiste, rodzinne lub zawodowe: kryzys osobisty, partnerski, problemy adaptacyjne, zdrada, rozstanie, zmiana ról życiowych, śmierć bliskich, żałoba, a także zdarzenia pozytywne jak ślub, awans, przeprowadzka, narodziny dziecka etc. Ma na celu dostarczenie emocjonalnego wsparcia, przywrócenie równowagi wewnętrznej oraz zdolności samodzielnego radzenia sobie z daną sytuacją. To zwykle 1-10 spotkań służących rozwiązaniu problemu i pokonaniu kryzysu. Sesje trwają 1-1,5 godziny.

Nie jesteś sam