Centrum wsparcia i psychoedukacji

Nie jesteś sam

Poradnictwo dla rodzin

Jest wsparciem dla członków rodzin doświadczających trudności we wzajemnych relacjach, którego celem jest lepsze porozumienie, wzrost umiejętności komunikowania się opartego na wzajemnym szacunku, wzmacnianie więzi, a także konstruktywne rozwiązywanie rodzinnych konfliktów i codziennych nieporozumień. Konsultacje dla rodzin trwają od 1-1,5 godziny. Możliwe są także spotkania indywidualne.

Nie jesteś sam