Centrum wsparcia i psychoedukacji

Nie jesteś sam

Poradnictwo psychologiczne

Doraźna pomoc adresowana do osób przeżywających trudności w codziennym życiu. Pomocna w sytuacji zmian życiowych lub nagromadzenia się problemów w sferze życia osobistego, rodzinnego czy zawodowego. To zwykle jedno lub kilka spotkań będących okazją  do nowego spojrzenia na aktualne doświadczenia życiowe, których celem jest zdefiniowanie i zrozumienie problemu oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań służących zmianie i poprawie jakości życia. Bywa radą lub sugestią dotyczącą postępowania w określonej sprawie bądź w podjęciu ważnej decyzji. Konsultacje trwają około 1 godziny.

Nie jesteś sam