Centrum wsparcia i psychoedukacji

Nie jesteś sam

Ośrodki Onkologiczne

Szczecin

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin
www.onkologia.szczecin.pl
telefon centrala – 91 42 51 410

Oddział Kliniczny Radioterapii – izba przyjęć tel. 91 42 51 457
Oddział Onkologii Klinicznej – izba przyjęć tel. 91 42 51 507
Oddział Chirurgii Onkologicznej – izba przyjęć tel. 91 42 51 557

Poradnia onkologiczna w podziale na specjalności:
- Poradnia Chemioterapii – rejestracja tel. 91 42 51 505
- Poradnia Chirurgii Onkologicznej – 91 42 51 595
- Poradnia Radioterapii – 91 42 51 455
- Poradnia Dermatologiczna – 91 42 51 595
- Poradnia Ginekologiczna – 91 42 51 595
- Poradnia Profilaktyki chorób piersi – 91 42 51 595
Poradna Medycyny Paliatywnej – tel. 91 434 15 68
Hospicjum domowe – tel. 91 434 15 68

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiej Akademii Medycznej im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Centrala telefoniczna – 91 425-3000
www.spsk1.szn.pl
Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej – tel. 91 425-3186
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Otolaryngologicznej – tel. 91 425-3277
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej – tel. 91 425-3139
Zakład Medycyny Nuklearnej – rejestracja tel. 91 425-3444
Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej – sekretariat tel. 91 425-3423
Poradnia Onkologiczna dla dzieci i młodzieży – rejestracja tel. 91 425-3408
Poradnia Hematologiczna dla dzieci i młodzieży – rejestracja tel. 91 425-3165

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

http://www.spsk2.pam.szczecin.pl

Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologii – izba przyjęć – tel. 91 466 10 89
Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej – izba przyjęć – tel. 91 466 13 57
Poradnia Onkologiczna z punktem podawania cytostatyków – tel. 91 466 10 98
Poradnia Chirurgii Ginekologicznej i Onkologii – tel. 91 466 13 40
Poradnia Gruczołu Krokowego i Onkologii – tel. 91 466 13 26

Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
www.uck.gda.pl
Telefon centrala 58 349 22 22
- Klinika Chirurgii Onkologicznej – tel. 58 349 24 40, 58 349 24 04
- Klinika Onkologii i Radioterapii – tel. rejestracja 58 349 22 55
- Poradnia Chirurgii Onkologicznej – tel. rejestracja 58 349 26 16, 58 349 26 17
- Poradnia Onkologiczna – tel. rejestracja 58 349 22 55
- Poradnia Onkologii Ginekologicznej – tel. rejestracja 58 349 34 68
- Poradnia Onkologii Dziecięcej – tel. rejestracja 58 349 28 67

Gdynia

Gdyńskie Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni
ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia
Informacja o numerach wewnętrznych tel. 58 6998 300
www.szpital-morski.pl

Oddział Chirurgii Onkologicznej – tel. 58 6998 179, sekretariat tel. 58 6998 307
Oddział Ginekologii Onkologicznej – sekretariat tel. 58 6998 296
Oddział Radioterapii – tel. 58 6998 104
Oddział Chemioterapii – tel. 58 6998 156
Zakład Teleradioterapii – tel. 58 6998 372
Zakład Diagnostyki Obrazowej:
- pracownia tomografii komputerowej – rejestracja tel 58 6998 171
- pracownia mammograficzna i USG piersi – rejestracja tel. 58 6998 171
- pracownia USG – rejestracja tel. 58 6998 172
- pracownia RTG – rejestracja tel. 58 6998 172

Przychodnia Onkologiczna – rejestracja tel. 58 6998 214, 58 6998 345
- Poradnia Onkologiczna
- Poradnia Chemioterapii
- Oddział Chemioterapii Dziennej
- Poradnia Psychoonkologii

Poradnia Chirurgii Onkologicznej – tel. 58 6998 178

Olsztyn

ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
Al. Wojska Polskiego 37, Olsztyn
Informacja szpitala tel. 89 539-84-28
www.poliklinika.olsztyn.pl

Oddział Kliniczny Chemioterapii – Sekretariat Medyczny tel. 89 539-85-12
Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej – Sekretariat Medyczny tel. 089 539-85-41
Oddział Kliniczny Radioterapii
Zakład Diagnostyki Obrazowej (tomografia, rezonans magnetyczny, mammografia)
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna – rejestracja tel. 89 539 85 20
- poradnia chemioterapii
- poradnia chirurgii onkologicznej
- ośrodek chemioterapii jednodniowej

Białystok

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul.Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
centrala tel. 85 6646 711
sekretariat tel. 85 6646 800
Serwis internetowy Białostockiego Centrum Onkologii

Oddział Chirurgii Onkologicznej – tel. 85 6646 733
- pododdział leczenia bólu
Oddział Onkologii Klinicznej – tel. 85 6646 722
- pododdział Chemioterapii Dziennej – tel. 85 6646 795
Oddział Onkologii Ginekologicznej – tel. 85 6646 725
- pododdział Brachyterapii
Oddział Radioterapii I – tel. 85 6646 736
Oddział Radioterapii II – tel. 85 6646 720
Zakład Radioterapii – tel. 85 6646 830
Zakład Diagnostyki Obrazowej (tomografia komputerowa) – tel. 85 6646 830
Zakład Medycyny Nuklearnej (scyntygrafia, terapia izotopowa) – rejestracja tel. 85 6646 767
Zakład Rehabilitacji – tel. 85 6646 813

Przychodnia Onkologiczna – rejestracja tel. 85 6646 729
- Poradnia Onkologii Ogólnej
- Poradnia Chirurgii Onkologicznej z gabinetem zabiegowym
- Poradnia Chemioterapii Nowotworów
- Poradnia Urologii Onkologicznej
- Poradnia Ginekologii Onkologicznej
- Poradnia Radioterapii
- Poradnia Chorób Piersi
- Poradnia Genetyczna
- Poradnia Leczenia Ból

Zielona Góra

Lubuski Ośrodek Onkologii
Szpital Wojewódzki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
ul. Zyty 26, 65-045 Zielona Góra
centrala tel. 68 3296 200
Strona internetowa Lubuskiego Ośrodka Onkologii

Oddział Onkologii Ogólnej:
- Pododdział Chemioterapii
- Pododdział Radioterapii
Dzienny Oddział Chemioterapii

Zakład Radioterapii – sekretariat tel. 68 3296 538
- pracownia Brachyterapii
- pracownia Teleterapii
Wojewódzka Poradnia Onkologiczna – rejestracja tel. 68 3296 532
- Poradnia Onkologii Ginekologicznej
- Poradnia Chirurgii Onkologicznej
- Poradnia Radioterapii
- Poradnia Chemioterapii
- Poradnia Leczenia Bólu

Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyń Szpitala Wojewódzkiego
Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego
- pododdział Hematologii
- poradnia Hematologii

Zakład Diagnostyki Obrazowej – rejestracja tel. 68 3296 330
- pracowania RTG
- pracownia tomografii komputerowej
- pracownia mammografi
- pracownia USG

Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Garbary 15, 61- 866 Poznań
Punkt informacyjny – tel. 61 8850 936
Rejestracja telefoniczna – 61 8850 557
Rejestracja internetowa
Serwis internetowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Oddział Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej I – sekretariat tel. 61 8850 602
Oddział Chirurgii Onkologicznej II – sekretariat tel. 61 8850 609
Oddział Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej – sekretariat tel. 61 8850 929
Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej – sekretariat tel. 61 8850 588
Oddział Radioterapii Onkologicznej I – sekretariat tel. 61 8850 878
Oddział Radioterapii Onkologicznej II – sekretariat tel. 61 8850 649
Oddział Radioterapii Onkologicznej III – sekretariat tel. 61 8850 654
Oddział Chemioterapii – sekretariat tel. 61 8850 620
Zakład Radiologii (TK, rezonans magnetyczny, mammografia) – sekretariat tel. 61 8850 523
Zakład Brachyterapii – sekretariat tel. 61 8850 817
Zakład Medycyny Nuklearnej (Scyntygrafia, PET) – rejestracja tel. 61 8850 789
Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów – sekretariat tel. 61 8850 665

Poradnie działające przy Wielkopolskim Centrum Onkologii:
Rejestracja telefoniczna tel. 061 8850 557
Informacja o działalności poradni
Poradnia Chirurgii Onkologicznej I
Poradnia Chirurgii Onkologicznej II
Poradnia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcji Piersi
Poradnia Onkologii Laryngologicznej
Poradnia Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej I
Poradnia Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej II
Poradnia Chemioterapii I
Poradnia Chemioterapii II
Poradnia Genetyki Onkologicznej
Poradnia Opieki Paliatywnej i Leczenia Bólu
Poradnia Radioterapii Onkologicznej I
Poradnia Radioterapii Onkologicznej II
Poradnia Radioterapii Onkologicznej III
Poradnia Immunologiczna
Poradnia Stomijna

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Strona internetowa Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu
Klinika Onkologii
ul. Łąkowa 1/2, Poznań
- Oddział Chemioterapii – tel. sekretariat. 61 854 90 72
- Oddział Chirurgii Onkologicznej – tel. sekretariat. 61 854 90 71
- Oddział Ginekologii Onkologicznej – tel. sekretariat. 61 854 90 16
- Poradnia Ginekologii Onkologicznej – rejestracja tel. 61 854-90-50
- Poradnia Chemioterapii – rejestracja tel. 61 854-90-50
- Poradnia Chirurgii Onkologicznej – rejestracja tel. 61 854-90-50

Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego
ul. Szmarzewskiego 84, Poznań
- Pododdział Hematologii i Chorób Układu Krwiotwórczego – tel. sekretariat. 61 854 93 83
- Pododdział Transplantacyjny Hematologii – tel. 61 854 95 71
- Poradnia Hematologiczna – rejestracja tel. 61 854-93-63

Hospicjum Palium – tel. sekretariat. 61 873 83 06
Osiedle Rusa 25A, Poznań
- Oddział Opieki Paliatywnej i Intensywnego Leczenia Bólu
- Oddział Stacjonarny Hospicjum Palium z Hostelem dla Dzieci
- Poradnia Medycyny Paliatywnej z Zespołem Wyjazdowym – rejestracja tel. 61 876-94-52
- Poradnia Leczenia Bólu Przewleklego – rejestracja tel. 61 876-94-52

Pracownia Rezonansu Magnetycznego
ul. Długa 1/2, Poznań
tel. 61 8549 537

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33
tel. 61 8491 200

http://www.sk5.am.poznan.pl

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej – tel. 61 8491 447
Poradnia Onkologiczna dla dzieci -rejestracja tel. 61 8491 430
Poradnia hematologiczna dla dzieci – 61 8491 600

Bydgoszcz

Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
ul. dr. I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374-30-00
Serwis internetowy Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Kolejka oczekujących na badania i hospitalizację

Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej – Sekretariat tel. 52 374 34 12
Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów – Sekretariat tel. 52 374 35 73
Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej – Sekretariat tel. 52 374 33 94
Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej – Sekretariat tel. 52 374 33 89
Oddział Kliniczny Urologii Onkologicznej – Sekretariat tel. 52 374 38 72
Oddział Chemioterapii – Sekretariat tel. 52 374 33 63
Oddział Kliniczny Onkologii – Sekretariat tel. 52 374 34 17
Oddział Radioterapii I – Sekretariat tel. 52 374 33 74
Oddział Radioterapii II – Sekretariat tel. 52 374 35 68
Oddział Kliniczny Brachyterapii – Sekretariat tel. 52 374 34 32
Zakład Teleradioterapii – rejestracja tel. 52 374-34-84, punkt informacyjny tel. 52 374-34-75
Ambulatorium Chemioterapii (chemioterapia w trybie jednodniowym) – tel. 52 374-33-55

Przychodnia Onkologiczna przy Centrum Onkologii:
informacja tel. 52 3743110
rejestracja tel. 52 3743262, 52 3743263, 52 3743245
- Poradnia Anestezjologiczna i Walki z Bólem
- Poradnia Chemioterapii
- Poradnia Chirurgiczna
- Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów wraz z pracownią bronchoskopii
- Poradnia Chorób Piersi
- Poradnia Endokrynologiczna
- Poradnia Gastroenterologiczna
- Poradnia Ginekologiczna
- Poradnia Konsultacyjna
- Poradnia Laryngologiczna
- Poradnia Onkologiczna
- Poradnia Psychologiczna
- Poradnia Radioterapii
- Poradnia Urologiczna

Badania Diagnostyczne:
Zakład Radiologii
- Rejestracja telefoniczna na Mammografię oraz RTG – tel. 52 374 32 55 oraz 52 374 32 60
- Rejestracja telefoniczna na Rezonans Magnetyczny oraz Tomograf Komputerowy – tel. 52 374 35 78
- Rejestracja telefoniczna na Rezonans Magnetyczny Piersi – tel. 52 374 32 61
Zakład Endoskopii – rejestracja telefoniczna 52 374-32-74
Zakład Medycyny Nuklearnej
- Rejestracja PET-CT – tel. 52 374-34-28
- Rejestracja scyntygrafii i terapii izotopowych – tel. 52 374-38-63

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, Bydgoszcz
tel. 52 585 4040
szpitaluniwersytecki.bydgoszcz.pl

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń – tel. 52 585 47 30
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii – tel. 52 585 48 60
Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej – tel. 52 585 45 00
Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej – tel. 52 585 40 84
Poradnia Walki z Bólem – tel. 52 585 43 51
Poradnia Leczenia Izotopami – tel. 52 585 43 13

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75, Bydgoszcz
tel. 52 36 55 799
www.biziel.pl

Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej – tel. 52 3655 237
Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego – tel. 52 3655 254
Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej – tel. 52 3655 580
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej – tel. 52 3655 708
Poradnia Anestezjologii i Walki z Bólem – rejestracja tel. 52 3655 293
Poradnia Nowotworów Krwi – rejestracja tel. 52 3655 388
Poradnia Onkologiczna – rejestracja tel. 52 3655 344

SPZOZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
ul. Powstańców Warszawy 5, Bydgoszcz
tel. 52 3787052

http://www.10wsk.mil.pl

Poradnia Chirurgii Onkologicznej – tel. 52 3787300
Zakład Medycyny Nuklearnej

Warszawa

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel. centrala 22 546 20 00
serwis internetowy Centrum Onkologii w Warszawie
Informacja na temat rejestracji i przyjęć pacjentów

Kliniki narządowe:
- Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości tel. 22-643-93-75
- Klinika Nowotworów Układu Nerwowego tel. 22-546 2959
- Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych tel.22-644-00-55
- Klinika Nowotworów Układu Moczowego tel. 22-546 2331
- Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej tel. 22-546 2169
- Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej 22-644-00-24
- Klinika Nowotworów Układu Chłonnego 22-644-01-21
- Klinika Gastroenterologii tel. 22-546 2328
- Klinika Nowotworów Układu Pokarmowego tel. 22-546 2242
- Klinika Nowotworów Głowy i Szyi 22-644-95-98

Przychodnia Centrum Onkologii przy ul. Roentgena 5 – tel. 22 546 2129

Zaklady Diagnostyczne:
- Zakład Radiodiagnostyki – tel. 22 546 2280
- Zakład Chemii Klinicznej – tel. 22 546 2230
- Zakład Markerów Nowotworowych 22 644-76-07
- Samodzielna Pracownia Mammografi i Przesiewowej i Diagnostycznej tel. 22 546 2407
- Samodzielna Pracownia Rezonansu Magentycznego tel. 22 546 2087

Zakłady terapeutyczne:
- Zakład Teleradioterapii – tel. 22 643-92-87
- Zakład Brachyterapii – tel. 22 546-20-45
- Zakład Rehabilitacji – tel. 22 546-25-86
- Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej – tel. 22 643-93-84
- Zakład Medycyny Paliatywnej – tel. 22 644-90-92
- Oddział Chemioterapii Dziennej – tel. 22 546-21-56
- Samodzielna Pracownia Profilaktyki Nowotworów Narządu Rodnego – rejestracja tel. 22 648-02-18

Klinika Onkologiczna ul. Wawelska 15
- Oddział Chirurgii – tel. 22 57-09-243
- Oddział Chemioterapii – tel. 22 57-09-245
- Oddział Radioterapii – tel. 22 57-09-245
- Hostel Radioterapii Dzieci – 22-57-09-159
- Oddział Ginekologii Onkologicznej – 22-57-09-167
- Zakład Teleradioterapii – 22 57-09-147
- Zakład Chemii Klinicznej – 22-57-09-149
- Zakład Radiodiagnostyki – tel. 22-57-09-150
Przychodnia Onkologiczna, ul. Wawelska 15, tel. 22 57-09-141, 22 57-09-244

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
informacja medyczna – tel. 22 6817 666 ; 22 8108 089

Ośrodek Kliniczny Chorób Układu Pokarmowego, Chorób Rozrostowych, Endokrynologii i Ginekologii:
- Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Torakochirurgii – tel. 22 6816 300
- Klinika Onkologii – tel. 22 6817 235
- Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii – tel. 22 6817 160
- Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej – tel. 22 6817 530

Ośrodek Kliniczny Chorób Układu Krążenia i Oddechowego:
- Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej – tel. 22 681 64 19

Ośrodek Diagnostyki Medycznej:
- Zakład Medycyny Nuklearnej (scyntygrafia, radioimmunologia) – rejestracja tel. 22 6816 117
- Zakład Radiologii Lekarskiej (tomografia, rezonans magnetyczny) – tel. 22 681-62-58

Poradnia Specjalistyczna tel. 22 6818-408

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel. centrala – 22 508 20 00

Klinika Onkologii i Hematologii tel. 22 508 19 80
- Oddział Chemioterapii Dziennej
Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej – tel. 22 508 13 90
Zakład Diagnostyki Radiologicznej:
- mammografia – tel. do rejestracji: 22 508 15 62
- rezonans magnetyczny – tel. do rejestracji: 22 508 14 41
- tomografia komputerowa – tel. rejestracji: 22 508 14 41

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
(Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. centrala – 22 599 1000

Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii
Przychodnia Specjalistyczna:
- Poradnia Onkologiczna – rejestracja tel. 22 599-10-52
- Poradnia Leczenia Bólu – rejestracja tel. 22 599-10-52

Zakład Medycyny Nuklearnej: tel. 22 599-22-70
- Pracownia Badań Scyntygraficznych
- Pracownia PET-CT

Zakład Radiologii Klinicznej II: tel. 22 599-23-00
- Pracowna Rezonansu Magnetycznego
- Pracowna Tomografii Komputerowej
- Pracowna Radiologii Zabiegowej i Interwencyjnej

Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
tel. 22 3277 000
centralna rejestracja: 22 32 77 050, 22 32 77 473 do 477
Serwis internetowy Instytutu Matki i Dziecka

Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży:
(leczenie chirurgiczne, chemioterapia wielolekowa, radioterapia) – tel. 22 632 39 64
- Oddział Chirurgii Onkologicznej Hospitalizacji Jednego Dnia
- Poradnia Chirurgii Onkologicznej tel. 22 32 77 251
- Poradnia Naczyniaków i Znamion
- Poradnia Onkologiczna tel. 22 32 77 251

Zakład Diagnostyki Obrazowej – sekretariat tel. 22 3277156, 22 3277306
- Pracownia Tomografii Komputerowej – tel. 22 3277199
- Pracownia Rezonansu Magnetycznego – tel. 22 3277229

Centrum Medyczne Ostrobramska NZOZ Magodent
Warszawa, ul. Fieldorfa 40
Sekretariat tel. 22 4308 850

http://www.magodent.com.pl

Oddział Onkologii Klinicznej / Chemioterapii – informacja tel. 22 430 89 10
Oddział Chirurgii Onkologicznej – informacja tel. 22 430 87 40

Zakład Diagnostyki Obrazowej – rejestracja tel. 22 430 86 30
- Pracownia Rezonansu Magnetycznego – rejestracja tel. 22 4308 630, 631
- Pracownia Tomografii Komputerowej – rejestracja tel. 22 4308 630, 631
- Pracownia Mammografii – rejestracja tel. 22 4308 630, 631

Przychodnia:
- Poradnia Chirurgii Onkologicznej – rejestracja tel. 22 4308 700, 702
- Poradnia Ginekologii Onkologicznej – rejestracja tel. 22 4308 700, 702
- Poradnia Onkologiczna – rejestracja tel. 22 4308 700, 702

Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka
Warszawa, ul. Aleja Dzieci Polskich 20
Centrala tel. 22 8157 000
Rejestracja główna tel. 22 8157 101

http://www.czd.pl\

Łódź

Regionalny Ośrodek Onkologiczny – Szpital im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62, Łódź
Informacja tel. 689 50 00
www.kopernik.lodz.pl

Rejestracja Onkologiczna – tel. 689 56 23, 689 56 24, 26, 27, 28

Oddział Chirurgii Onkologicznej – sekretariat tel. 689 54 61
II Oddział Chirurgii Onkologicznej – Klinika Chirurgii Onkologicznej – sekretariat tel. 689 54 61
Oddział Radioterapii i Onkologii Ogólnej – sekretariat tel. 689 55 21
Oddział Chemioterapii Sekretariat – tel: 689 54 51
Oddział Chemioterapii Nowotworów – Klinika Chemioterapii Nowotworów – sekretariat tel. 689 54 31
- pododdział Chemioterapii Jednego Dnia
Oddział Brachyterapii – sekretariat tel. 689 55 01
Oddział Medycyny Paliatywnej – sekretariat tel. 689 54 81
Oddział Chorób Rozrostowych – sekretariat tel. 689 54 71
Oddział Laryngologii Onkologicznej – sekretariat tel. 689 54 79
Oddział Hematologii – Klinika Hematologii – sekretariat tel. 689 51 91
Zakład Teleradioterapii – rejestracja tel. 689 55 28

Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna:
- poradnia Onkologiczna – tel. 689 57 73
- poradnia Chirurgii Onkologicznej – tel. 689 56 55
- poradnia Ginekologii Onkologicznej – tel: 689 56 58
- poradnia Chemioterapii – tel. 689 56 54
- poradnia Radioterapii – tel. 689 55 88
- poradnia Chorób Piersi – tel. 689 56 57
- poradnia Genetyczna
- poradnia Chorób Rozrostowych – tel. 689 56 65
- poradnia Medycyny Paliatywnej – tel. 689 54 88
- Hospicjum Domowe

Wojewódzka Poradnia Hematologiczna – tel. 689 56 34

Zakład Diagnostyki Obrazowej – tel. 689 57 61
Ośrodek Mammografii – rejestracja tel. 689 56 90

Opole

Opolskie Centrum Onkologii
45-060 Opole, ul. Katowicka 66a
Sekretariat tel. 77 441 6001
Serwis internetowy Opolskiego centrum Onkologii

Oddział Onkologii Klinicznej – sekretariat tel. 77 441 6090
Oddział Chirurgii Onkologicznej – sekretariat tel. 77 441 6073
Oddział Onkologii Ginekologicznej – sekretariat tel. 77 441 60 87
- pododdział Brachyterapii
Zakład Radioterapii – sekretariat tel. 77 441 6050
Zakład Diagnostyki Obrazowej:
- tomografia komputerowa, mammografia – rejestracja tel. 77 441 61 54

Przychodnia Onkologiczna:
rejestracja tel. 77 441 6007, 77 441 6008, 77 441 6004
- poradnia onkologii ogólnej,
- poradnia onkologii ginekologicznej
- poradnia chirurgii onkologicznej
- poradnia chemioterapii
- poradnia radioterapii
- poradnia stomijna
- poradnia laryngologiczna
- poradnia schorzeń piersi
- poradnia genetyczna

Gliwice

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
tel. centrala: 32 278 8666, 32 278 8777
Serwis internetowy Centrum Onkologii w Gliwicach

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
Klinika Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej – Sekretariat tel. 32 278 87 21, 33
- Oddział Dziennej Chemioterapii rejestracja: tel. 32 278 8106, 07
- Oddział Stacjonarnej Chemioterapii
I Klinika Radioterapii – sekretariat tel. 32 278 8328
II Klinika Radioterapii – sekretariat tel. 32 278 8805
III Klinika Radioterapii – sekretariat tel. 32 278 86 13
Oddział Transplantacji Szpiku – sekretariat tel. 32 278 8523
Pracownia Rehabilitacyjna – tel. 32 278 9665, 278 9675

Zakład Radioterapii – rejestracja tel. 32 278 8045
Zakład Brachyterapii – sekretariat tel. 32 278 9258
Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
- rejestracja do poradni tel. 32 278 9316, 17
- rejestracja na oddział tel. 32 278 9934
- informacja PET tel. 32 278 9327
Zakład Radiodiagnostyki – rejestracja tel. 32 278 9358
- tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia

Przychodnia Przykliniczna – rejestracja i informacja tel. 32 278 81 06, 07
- Poradnia Onkologiczna
- Poradnia Chorób Piersi
- Poradnia Chirurgii Onkologicznej
- Poradnia Ginekologii Onkologicznej
- Poradnia Chemioterapii
- Poradnia Genetyki Onkologicznej i Diagnostyki Molekularnej
- Poradnia Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii
- Poradnia Transplantacyjna
- Poradnia Zwalczania Bólu i Medycyny Paliatywnej
- Poradnia Endoskopowa
- Punkt Pobierania Krwi i Materiałów Tkankowych
- Centrum Profilaktyki i Wczesnej Diagnostyki Chorób Nowotworowych

Kraków

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
31-115 Kraków, ul. Garncarska 11
tel. centrala 12 422 99 00
strona www: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
informacja o numerach telefonów wewnętrznych

Klinika Chirurgii Onkologicznej
Klinika Ginekologii Onkologicznej
Kilnika Nowotorów Głowy i Szyi
Klinika Nowotorów Jamy Brzusznej
Klinika Nowotworów Piersi i Klatki Piersiowej
Klinika Nowotworów Układowych i Uogólnionych

Zakład Radioterapii
- pracownia brachyterapii
- pracownia teleradioterapii
- pracownia scyntygrafii
- pracownia medycyny nuklearnej

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
- pracowania Mammografii
- pracownia Radiologii Konwencjonalnej i Tomografii Komputerowej
- pracownia Ultrasonografii
- pracownia Rezonansu Magnetycznego

Przychodnia Przykliniczna

Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
informacja tel. 41 3674 208
strona www: Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Oddział Onkologii Ogólnej – tel. 41 3674 791, 792
Oddział Chirurgii Onkologicznej – sekretariat tel. 41 3674 340
- poradnia Chirurgii Onkologicznej
- poradnia Chorób Piersi
- poradnia Stomijna
- poradnia Koloproktologiczna
Oddział Ginekologii Onkologicznej – sekretariat tel. 41 3674 358
Oddział Hematologii – sekretariat tel. 41 3674 182
- poradnia Hematologiczna
Oddział Radioterapii – sekretariat tel. 41 3674 740
Oddział Chemioterapii – sekretariat tel. 41 3674 169
- poradnia Chemioterapii
- pododdział Chemioterapii Dziennej
Oddział Medycyny Paliatywnej – sekretariat tel. 41 3674 201
- ośrodek Lecznictwa Stacjonarnego
- poradnia Medycyny Paliatywnej – tel. 41 3674 243
- hospicjum Domowe
Oddział Brachyterapii – sekretariat tel. 41 3674 026
- poradnia Brachyterapii tel. 41 3674 314
Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi – sekretariat tel. 41 3674 336
Oddział Endokrynologii, Dział Medycyny Nuklearnej – sekretariat tel. 41 3674 181
Oddział Urologii – sekretariat tel. 41 3674 122

Zakład Markerów Nowotworowych – sekretariat tel. 41 3674 269
Zakład Rehabilitacji – sekretariat tel. 41 3674 168
Zakład Medycyny Nuklearnej (scytygrafia, PET) – rejestracja tel. 41 3674 850
Zakład Diagnostyki Obrazowej
- Tomografia Komputerowa – rejestracja tel. 41 3674 638
- Rezonans Magnetyczny – rejestracja tel. 41 3674 639
- Mammografia – rejestracja tel. 41 3674 640, 641
- USG, RTG – rejestracja tel. 41 3674 253

Przychodnia Onkologiczna:
informacja tel. 41 3674 208
rejestracja pierwszorazowa tel. 41 3674 274
rejestracja ogólna tel. 41 3674 146
- Poradnia Hematologii
- Poradnia Chirurgii Onkologicznej – Gabinet Stomijny
- Poradnia Pomocy Psychologicznej
- Poradnia Chemioterapii Dziennej
- Poradnia Rehabilitacji
- Poradnia Medycyny Paliatywnej
- Poradnia Genetyczna

Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
sekretariat tel. 71 36 89 201, 71 36 89 202
Serwis internetowy Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Oddział Chirurgii Onkologicznej I – tel. 71 36 89 301
Oddział Chirurgii Onkologicznej II – tel. 71 36-89-332 lub 333
Oddział Ginekologii Onkologicznej – tel. 71 36 – 89 -396
Oddział Onkologii Klinicznej / Chemioterapii – tel. 71 36-89-362
Oddział Radioterapii Ginekologicznej I – tel. 36 89 391
Oddział Radioterapii Ginekologicznej II – tel. 36 89 422
Oddział Radioterapii I – tel. 71 36 89 458
Oddział Radioterapii II – tel. 71 36 89 472
Zakład Brachyterapii – tel. 71 36 89 437
Zakład Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii – rejestracja tel. 71 36-89-544
Zakład Teleradioterapii – tel. 71 36-89-501
Zakład Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego – rejestracja tel. 71 36-89-544
Dział Diagnostyki Obrazowej Chorób Gruczołu Sutkowego – rejestracja tel. 71 36-89-559

Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna – rejestracja tel. 71 36 89 571
- Poradnia Chirurgii Onkologicznej
- Poradnia Radioterapii
- Poradnia Chemioterapii
- Poradnia Radioterapii Ginekologicznej
- Poradnia Ginekologii Onkologicznej
- Poradnia Onkologiczna
- Poradnia Genetyczna
- Poradnia Profilaktyki Chorób Sutka
Poradnia Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Domowe – rejestracja tel. 71 36-89-295

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
informacja tel. 71 76 60 373

http://www.4wsk.pl

Oddział Chirurgii Onkologicznej
Oddział Onkologii Klinicznej
Pododdział Chemioterapii Ambulatoryjnej
Zakład Medycyny Nuklearnej – tel. 71 76 60-406
Zakład Radiologii Zabiegowej – rejestracja tel. 71 7660-479
Poradnia Onkologiczna – rejestracja tel. 71 76 60 513, 71 76 60 633
Poradnia Chirurgii Onkologicznej – rejestracja tel. 71 76 60 513, 71 76 60 633

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu

http://spsk1.com.pl/

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej – sekretariat tel. 71 770 31 67
Poradnia Hematologii Dziecięcej – rejestracja tel. 71 770 31 89
ul. O. Bujwida 44, 50-345 Wrocław

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku – tel. 71 327 09 63
Poradnia Nowotworów Krwi – tel. 71 784 25 76, 71 784 26 41
Pracownia Medycyny Nuklearnej – leczenie izotopami tel. 71 784 25 65, scyntygrafia tel. 71 784 25 67
Ośrodek Diagnostyki Obrazowej – Prac. Rezonansu Magnetycznego – rejestracja tel. 71 784 26 66
ul. L. Pasteura 4, 50-367 Wrocław

Poradnia Leczenia Bólu – tel. 71 784 21 51
ul. M. Curie-Skłodowskiej 66, 50-369 Wrocław

Poradnia Ginekologii Onkologicznej – tel. 71 784 23 82, 71 784 23 80
ul. T. Chałubińskiego 3, 50-368 Wrocław

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
centrala tel. 71 32 70 100
Informacja medyczna tel. 71 32 70 111

http://www.wssk.wroc.pl/

Oddział Chirurgii Onkologicznej
Oddział Chemioterapii
Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej (TK i MR) – rejestracja tel. 71 32 70 397
Poradnia Chirurgii Onkologicznej – tel. 71 32 70 242
Poradnia Onkologiczna – rejestracja tel. 71 32 70 503

„Euromedicare” Szpital Specjalistyczny z Przychodnią
ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław

http://www.emc-sa.pl/placowki/6e9745dc-f865-4748-a98d-5a8f3767d6cf/1.aspx

Poradnia onkologiczna
rejestracja: (071)711 74 00
informacja: (071)711 74 00

Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
Centrala szpitala (informacja telefoniczna) 74 6489 742
Serwis internetowy Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego
e-mail: szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Oddział Chirurgii Onkologicznej – sekretariat tel. 74 6489 952
Oddział Onkologiczny
Oddział Dzienny Chemioterapii
Zakład diagnostyki obrazowej (TK i NMR) – rejestracja tel. 74 6489 670
Zakład endoskopii zabiegowej – pracownia tel. 74 6489 683
Na terenie szpitala jest również radioterapia

Poradnia Onkologiczna – rejestracja tel. 74 6489 679
Poradnia Hematologiczna – rejestracja tel. 74 6489 679
Poradnia Chirurgii Onkologicznej – rejestracja tel. 74 6489 679

Legnica

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica
tel. 76 7211 100
rejestracja: (076)721 17 00
informacja: (076)721 11 92

http://szpital.legnica.pl

Oddział Chirurgii Onkologicznej – tel. sekretariat 76 7211 192
Pododdział Chemioterapii Dziennej – tel. 76 7211 627
Oddział Hematologiczny – tel. sekretariat 76 7211 622
Oddział Medycyny Paliatywnej – tel. 76 7211 612

Poradnia Chirurgii Onkologicznej – tel. 76 7211 710, rejestracja tel. 76 7211 700
Poradnia Onkologiczna – tel. 76 7211 710, rejestracja tel. 76 7211 700
Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
Poradnia Leczenia Bólu – tel. 76 72 11 755
Poradnia Hematologiczna – tel. 76 7211 723

Zakład diagnostyki obrazowej (mammografia, tomografia komputerowa) – rejestracja tel. 76 7211 835

Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej
ul. Gen. Władysława Andersa 4, 59-220 Legnica
rejestracja tel. 76 855 09 41, 76 852 55 17
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Ginekologiczna
Pracownia Mammograficzna
Gabinet Psychoterapeutyczny

Bolesławiec

Zespół Opieki Zdrowotnej (Szpital) w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec
rejestracja: 75 738 00 00
informacja: 75 738 00 00

http://www.spzoz.boleslawiec.pl

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej
Poradnia Onkologiczna i Chemioterapii – tel. 75 738 0131

Świdnica

Samodzielny Publiczny ZOZ w Świdnicy Szpital „Latawiec”
ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica
tel. centrala: 74 851 3333, 74 851 7100

http://www.szpital.swidnica.pl

Oddział Onkologii Klinicznej – tel. 74 8517 375
Oddział Dzienny Chemioterapii – tel. 74 8517 226
Poradnia Onkologiczna – tel. 74 8517 220
Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii:
- Pracownia Tomografii Komputerowej – tel. 74 8583 606

Jelenia Góra

SPZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze
ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Centrala tel. 75 753 7100
Rejestracja do poradni specjalistycznych – tel. 75 753 74 91, 75 753 74 92

http://www.spzoz.jgora.pl

Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej
Oddział Onkologiczny
Poradnia Chirurgii Onkologicznej – tel. 75 753 74 91
Poradnia Medycyny Paliatywnej – tel. 75 753 71 00
Poradnia Onkologiczna – tel. 75 753 71 00

Lubin

Niepubliczny Zespół ZOZ „Miedziowe Centrum Zdrowia” S.A. w Lubinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, 59-301 Lubin
tel. 76 846 0300

http://www.mcz.p

Oddział Onkologiczny
Poradnia Onkologiczna

Hospicja

 • SPZOZ Kowary, Oddział Hospicjum
  ul. Jeleniogórska 14 58-530 Kowary
  (075) 64 15 785
 •  Oddział Opieki Paliatywnej (Szpital Wojewódzki Legnica)
  ul. Iwaszkiewicza 5 Legnica
  (076) 72 11 610, 72 11 454 (psycholog)
 •  Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej oraz Poradnia Medycyny Paliatywnej przy SP ZZOZ w Nowogrodźcu
  ul Cicha 4 59-730 Nowogrodziec
  (075) 731 62 25
 •  Specjalistyczny ZOZ Chorob Płuc i Grużlicy,Oddział Medycyny Palitywnej
  Rościszów 11 58-250 Pieszyce
  (074) 836 97 11
 •  Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej
  Będkowo 1 55-100 Trzebnica
  (071) 387 29 15; (071) 387 29 62; 0 600 045 166
 •  Poradnia Opieki Paliatywno-Hospicyjnej
  ul. Krasińskiego 8 58-309 Wałbrzych
  0-74 666 50 80
 •  Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
  al. Wiśniowa 36 53-137 Wrocław
  0 665 614 145
 •  Hospicjum Domowe Poradnia Medycyny Paliatywnej przy Dolnośląskim Centrum Onkologii
  Pl. Hirszfelda 12 53-413 Wrocław
  0-71 36 89 291
 •  NZOZ Hospicjum Bonifratrów im. Świętego Jana Bożego
  ul. Poświęcicka 8a 51-128 Wrocław
  0-71 352 84 00
 • Poradnia Opieki Paliatywnej przy SP ZOZ, Szpital Wojewódzki
  ul. Ogińskiego 6 58-506 Jelenia Góra
  (075) 753 73 61
 • SP ZOZ Kłodzko Przychodnia Rejonowa
  ul. Zawiszy Czarnego 2/12 57-30 Kłodzko
  (074) 865 12 00
 • Hospicjum o. Bonifratrów
  Lindego 6 59-220 Legnica
 • NZOZ Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
  Miłków 67 58-535 Miłków
  (075) 761 03 23
 • Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum
  ul. Grodzka 19 58-100 Świdnica
  0-74 852 03 46
 • Hospicjum św. Weroniki
  ul. Monte Cassino 68 51-681 Wrocław
  0-71 348 32 30
 • NZOZ Stacja Opieki, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, Hospicjum Domowe
  Katedralna 7 50-328 Wrocław
  071-3032307, 071 3271300
 • NZOZ Stacja Opieki, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, Hospicjum Domowe
  Katedralna 7 50-328 Wrocław
  071-3032307, 071 3271300
 • Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
  ul. Armii Krajowej 56 58-130 Żarów
  (074) 858 06 31

Nie jesteś sam